Stöd Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt.
Du kan bidra till Brottsofferjourens arbete på olika sätt.
Alla kan inte engagera sig aktivt, men det finns möjlighet att ändå vara med och bidra till brottsofferrörelsen. 

Varmt välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften för privatpersoner 

Välkommen att stödja oss genom att sätta in medlemsavgiften på respektive verksamhetsområdes bankgiro. Om du är volontär är det till din lokala verksamhet du ska betala medlemsavgiften.

Enskild person 100 kr per kalenderår

​Familjemedlemsskap 150kr per kalenderår

Bankgironummer

594-9458

Tidningen Brottsoffer

Alla som stödjer vår verksamhet får en prenumeration av tidningen Brottsoffer som utkommer med fyra nummer per år. Utgivare är Brottsofferjouren Sverige.

​Stöd huvudjouren

​Om du vill stödja oss utan att vara knuten till någon särskild kommun kan du sätta in medlemsavgiften på bankgiro 594-9458. Då kommer beloppet direkt till Brottsofferjouren Stockholm-Gotland.