Mottagningar för män

Manscentrum

www.manscentrum.se

Telefon:
08 – 643 11 83,
08 – 643 11 84,
08 – 643 11 86,
08 – 643 11 71

Politiskt och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris.

Det dagliga rådgivningsarbetet sköts av fem professionella rådgivare/terapeuter. Erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden – till exempel relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.
 

Mansjouren

www.mansjouren.se

Telefon: 08 – 30 30 20

En ideell förening som är till för personer som vill prata med någon om något svårt. Första steget vid kontakt med jouren är ett telefonsamtal. Vill man gå vidare så kan man boka en tid för besök med en volontär.

Mansjouren arbetar också med projekt inom sexmissbruk, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, stöd för HBT-personer och jämlikhet mellan könen.