Huvudrubriker

Brottsofferjourens värdegrund

Följande fyra ord med sina beskrivningar anger det förhållningssätt som varje person som är aktiv inom Brottsofferjouren har i sitt arbete gentemot stödsökande. Motsvarande förhållningssätt kännetecknar också hur vi är mot varandra inom Brottsofferjouren och i de externa kontakter som uppdrag inom Brottsofferjouren innebär.
 

Empatisk

Vi bekräftar den stödsökandes upplevelse utan att ta ställning i sakfrågor genom att

- respektera olikheter

- lyssna aktivt

- vara inkännande
 

Engagerad

Vi drivs av en vilja att hjälpa stödsökande att hantera sin situation utan att överta ansvar från den utsatta personen genom att

- ge information, praktiska råd och stöd

- erbjuda lugn och trygg samtalsmiljö

- vara intresserad av utvecklingen i det lokala samhället och omvärlden i övrigt


Trovärdig

Vi förmedlar stöd och information utifrån den stödsökandes situation utan att låta våra egna behov och intressen styra genom att

- använda vår erfarenhet och kunskap

- så långt som möjligt sätta oss in i den stödsökandes upplevelse

- respektera den stödsökandes integritet


Ansvarskännande

Vi tar ansvar för att göra det vi lovat och att det ligger inom vårt uppdrag och den egna förmågan genom att

- ha god självkännedom

- vid behov hänvisa stödsökande till andra inom den egna organisationen eller till någon annan ideell organisation

- vid behov hänvisa stödsökande, exempelvis till socialtjänsten, hälso-och sjukvården eller juridisk expertis

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.