Vittnesstöd

Vittnesstöd vid Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Gotlands tingsrätt

Vittnesstödjare hjälper dig som ska vara med på en rättegång som t.ex. vittne, målsägare, anhörig, med flera, med information om domstolsförhandlingen samt lämnar upplysningar om andra praktiska frågor.

Vi bär namnbrickor med texten ”Vittnesstöd” och finns i väntrummet i anslutning till tingssalarna eller vid vår disk i anslutning till receptionen.

Vittnesstödjarna arbetar ideellt – precis som stödpersonerna – och någon gång kan det innebära att det inte alltid finns vittnesstöd på plats i tingsrätten, även om det självklart är vårt yttersta mål.

Om du vill veta mer om hur en rättegång går till eller vill säkerställa att vittnesstödjare finns på plats om du vill ha vårt stöd/hjälp inför och under rättegången, kan du kontakta vår samordnare för respektive vittnesstödsverksamhet i förväg.

Brottsofferjourens volontärer som är stödpersoner/vittnesstöd samt all personal har avgett ett tystnadslöfte.

Kontaktuppgifter
Vittnesstödssamordnare Attunda och Norrtälje Tingsrätt: 070-764 42 00


Vittnesstödssamordnare Gotland: 070-967 12 17


Tips på mer information

Brottsoffermyndighetens rättegångsskola: www.rattegangsskolan.se

Brottsoffermyndighetens broschyr ”Till dig som utsatts för brott”

Brottsoffermyndighetens broschyr: Till dig som utsatts för brott – du kan ha rätt till ersättning”

Information om kommande förhandlingar/rättegångar vid Attunda tingsrätt:
www.attundatingsratt.domstol.se/

Information om kommande förhandlingar/rättegångar vid Gotlands tingsrätt:
www.gotlandstingsratt.domstol.se/


För mer information om vittnesstödsverksamheten i Sverige

Brottsoffermyndighetens webbplats: www.brom.se


Volontär

Om du skulle vara intresserad av att engagera dig – varför inte bli stödperson eller vittnesstöd? Läs om vår verksamhet här på hemsidan eller ta kontakt med oss så berättar vi mer.