Företagare


Medlemsavgiften för företagsmedlemmar är 1 000 kr per kalenderår. 
Du som är företagare får gärna stödja vår verksamhet genom att antingen bli medlem eller bidra med dina kunskaper och tid.
En kombination av medlemskap och kunskaper/tid, är naturligtvis också ett välkommet stöd.

Gåvor och donationer

Även om du inte vill bli medlem eller arbeta ideellt kan du stödja vår verksamhet ekonomiskt med ett bidrag av valfri storlek. Allt från mindre gåvor till större donationer mottas med största tacksamhet. Alla gåvor går direkt in i verksamheten och kommer brottsoffer, vittnen och deras anhöriga tillgodo.
Glöm inte att ange om betalningen avser en gåva samt skriva ditt namn och adress så att vi har möjlighet att tacka för ditt bidrag.

90-konto hos Brottsofferjouren Sverige
Läs mer om hur du gör för att skänka pengar till 90-kontot här.


Om Brottsofferjouren i Sverige

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får ca 90 000 människor stöd på ca 25 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets ca 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från kommuner och landsting, Brottsofferfonden, Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag.

Länk till Brottsofferjouren Sveriges hemsida: https://www.brottsofferjouren.se/