Kontaktuppgifter

Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott eller som är misstänkt eller dömd för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med oss och vi har tystnadslöfte.
 

Samordnare Stöd i domstol Attunda tingsrätt
Samordnare Stöd i domstol Norrtälje tingsrätt
Samordnare Stöd i domstol Gotland tingsrätt