Stöd vid Attunda, Norrtälje och Gotlands tingsrätter

Stödjare hjälper dig som ska vara med på en rättegång som vittne, målsägare, anhörig med information om domstolsförhandlingen samt lämnar upplysningar om andra praktiska frågor. Stödjarna bär namnbrickor med texten ”Vittnesstöd” och finns i väntrummet i anslutning till tingssalarna eller vid vår disk i anslutning till receptionen där det står Stöd till/för vittnen och målsägande.

Stödjarna på Brottsofferjouren arbetar ideellt och det kan innebära att det vid undantagsfall inte finns stödjare på plats i tingsrätten, även om det är vårt yttersta mål. Om du vill veta mer om hur en rättegång går till eller vill säkerställa att en stödjare finns på plats och möter upp dig på utsatt tid innan rättegången kan du kontakta samordnaren för respektive stödverksamhet i förväg. Brottsofferjourens volontärer som är stödpersoner/vittnesstöd samt all personal har avgett ett tystnadslöfte och allt stöd är kostnadsfritt!

Karta över rättssalen


Se en film om en rättegång

Länkar för att läsa mer

Länkar till domstolarna