Utåtriktat arbete

Brottsofferjouren Stockholm Gotland har brottsförebyggande utåtriktat arbete som sker kontinuerligt i samtliga av våra kommuner.

Vi föreläser på diverse olika evenemang, deltar på mässor samt medverkar i olika nätverk som exempelvis kvinnofridsnätverk, kommunernas POSOM-grupper (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) med mera.

Vill du boka oss för en föreläsning eller har andra frågor kring vårt utåtriktade arbete ser du våra kontaktuppgifter nedan:

Utåtriktat arbete fastlandet