Styrelse

Ordförande
Sören Lundgren
Ledamöter
Anna-Carin Landegren Kitlas (Vice ordförande)
Cecilia Ekstrand
Gunnar Bergfasth
Åsa von Strokirch
Kontakt: styrelsen@boj-stockholm-gotland.se

Kansli

Tel: 08 591 272 00

Verksamhetsledare
Lina Rådbrink
info@stockholm-gotland.boj.se
Tel: 076 650 66 12

Samordnare Brottsofferstöd (Fastlandet)
Simon Miiro
innerstaden@stockholm-gotland.boj.se
Tel: 070 434 33 00

Samordnare Vittnesstöd (Attunda och Norrtälje tingsrätter)
Amanda Karlsson
vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se
Tel: 070 764 42 00

Gotland
Annelie Björkander, Samordnare
Marianne Nilsson, Samordnare Brottsofferstöd
Birgitta Örnberg Holmgren, Samordnare Vittnesstöd (Gotlands tingsrätt)
gotland@stockholm-gotland.boj.se
Tel: 0498 655 800