Styrelsen för Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

Ordförande

Bo Hansson

Ledamöter

Kristina Pettersson
Kerstin Georgsson-Eyre
Pia Sandberg Ruuskanen
Gunnar Bergfasth
Linda Lundberg
Sylvia Hamberg

Kontakt: styrelsen@boj-stockholm-gotland.se