Lokalt stöd

Familjerätten

Se respektive kommuns hemsida.

Faderskapsfrågor, vårdnad, boende och umgänge i samband med separation, adoptionsfrågor

Järfälla och Upplands-Bro
Kvarnvingeplan 2, Jakobsberg
Telefon: 08-580 285 00

Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby
Industrivägen 22 B, Upplands Väsby
Telefon: 08-590 970 00

Familjevåldsteam Nordväst

Se respektive kommuns hemsida.

De arbetar med behandling för personer som utövat våld i nära relation.

Från och med oktober 2013 finns de i samma hus som Stödteamet, som arbetar med personer som varit/är våldsutsatta i en nära relation.

Familjevåldsteam Nordväst finns i Sundbyberg.
Telefon: 08-706 83 74/76.

Familjefrid Gotland

04-98 263 313


Kommuner


Järfälla kommun

www.jarfalla.se

Telefon: 08-580 285 00


Sigtuna kommun

www.sigtuna.se

Telefon: 08-591 260 00


Sollentuna kommun

www.sollentuna.se

Telefon: 08-579 210 00


Upplands-Bro kommun

www.upplands-bro.se

Telefon: 08-581 690 00


Upplands Väsby kommun

www.upplandsvasby.se

Telefon: 08-590 970 00

Region Gotland
www.gotland.se

04-98 269 000

Stöd och försörjning, Gotland
04-98 263 367


Kvinnojourer


Kvinnojouren Stina, Järfälla

www.jarfallakvinnojour.se

Telefon: 08-580 269 00


Kvinnojouren, Sigtuna

www.kvinnojourensigtuna.se

Telefon: 08- 591 193 41


Sollentuna Kvinnojour

www.sollentunakvinnojour.se

Telefon: 08-35 60 69

Kvinnojouren Amanda, Gotland

073-049 29 01


Kvinnojouren Anna, Upplands-Bro

www.kvinno-jouren.com

Telefon: 08-582 409 99


Kvinnojouren Klara, Upplands Väsby

www.kvinnojourenklara.se

Telefon: 076 – 127 96 97

Socialjouren

Se respektive kommuns hemsida.

Ger råd och stöd kring akuta sociala problem utanför kontorstid.
Telefon: 08-444 45 03 eller 444 45 04

Socialjouren är öppen:
Måndag – torsdag     16.00 – 02.00
Fredag                      14.00 – 02.00
Lördag – söndag       16.00 – 02.00

Övriga tider finns social beredskap som du når via Norrortspolisen,
telefon 08- 401 50 00.

Socialjouren Gotland

04-98 269 145

Stödcentrum för unga brottsoffer

www.stodcentrumnordvast.se

För personer 12-21 år. Jobbar med stödsamtal och medling.


Järfälla, Upplands-Bro och Sundbyberg
Jenny Ottosson, Samordnare
010-56 317 54, 073-661 04 69

Upplands Väsby och Sollentuna
Malin Ramberg
010-56 321 15, 073-661 04 68

Sigtuna och Sollentuna
Annika Rolandsson
010-56 321 16, 073-661 04 67

Solna och Ekerö
Anna Hilmersson
010-56 305 62, 073-661 39 53


Tjejjourer

Järfälla Tjejjour
Järfälla Tjejjour har blivit en ny verksamhet som heter 1000 Möjligheter.
Samma personer erbjuder samma hjälp som tidigare.

www.1000mojligheter.se
 
070 – 955 31 53


Tjejjouren Idun Sigtuna

www.idunsigtuna.tjejjouren.se

0768 – 08 23 23


Indra Tjejjour Sollentuna

www.indra.tjejjouren.se

0735 – 77 49 51