Svenska kyrkan

Jourhavande präst

www.svenskakyrkan.se
Se under ”Kyrka och samhälle” och därefter ”Så kan kyrkan stötta dig”.

Telefon: 112
Varje dag mellan 21.00 – 06.00

När man ringer Jourhavande präst får man prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa.
Tron på Gud är en självklarhet för dem som arbetar i jouren, men de varken talar om Gud, läser bibeln eller ber böner under samtalet.
Man avgör själv vad man vill prata om.